بصیرت صالحون

بصیرت مرده ها را زنده می کند

امروز:چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

Archives

133

تاج یا عمامه ؟

دشمن نقشه ای در افق ۳۰ ساله خود از سال ۶۸ در قبال نقض قانون اساسی ایران در پیش گرفته است ، که حاضر نیست کسی بداند و هر کسی بداند ، مورد آزار قرار می گیرد . ملت ایران مگر کشور خود را به زناکاران و خسته های قرن ، تحویل می دهند ؟ کدام فرد سالمی در دنیا…

بیشتر