بصیرت صالحون

بصیرت مرده ها را زنده می کند

امروز:چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

Archives

126

تناسخ ارواح چیست ؟

یکی از من پرسید گناه اون مورچه که در آتش جنگل می سوزه چیست ؟ گفتم: فقط این رو میدونم ، که خدا ظالم نیست. البته که خدا مهربانه، ولی چرا خیال می کنی مجازات ارواح در کار نخواهد بود. اگه خدا همه چیز رو ببخشه، پس حقوق مظلوم و معنی عدالت، چی میشه ؟؟ به نظرت ارواح هیتلر و…

بیشتر