بصیرت صالحون

بصیرت مرده ها را زنده می کند

امروز:چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

Archives

140

آیا برگشت به اسلام بعد از حلول روح شرور امکان پذیر است ؟

حلول روح شرور چیزی نیست که نتوان از آن توبه کرده و رجوع به اسلام و ایمان کرد . دوستان مغز حاوی تحرکاتی است به نام امواج مغزی ، که بعد از حلول روح شرور سفت شده و حرکت نمی کند ؛ شما با انجام یک عده تمرینات می توانید این حالت را به وضع قبل برگردانید و انجام تمرین…

بیشتر