دسته: صوت
توبه برای (انسان) بن بست ندارد

راه توبه برای هیچ بنده خداوند بسته نیست و بنده بودن فقط از انسان برمی آید .

« جنود عقل و جهل »

جنود عقل و جهل عنوان حدیثی اخلاقی و مفصل از امام صادق(ع) است که کلینی به عنوان اولین حدیث در کافی و شیخ صدوق در آثار حدیثی خود به نقل از سماعة بن مهران آن را آورده‌اند. در این حدیث امام صادق(ع) ضمن تشریح چگونگی آفرینش سپاهیان عقل و جهل، ۷۵ لشکر برای عقل و ۷۵ لشکر برای جهل بیان می‌کند که بسیاری از فضائل و رذائل اخلاقی را در برمی‌گیرد. امام در این حدیث از اصحابش می‌خواهد با شناخت جنود عقل و جهل مسیر هدایت را دریابند.

حدیث جنود عقل و جنود جهل امام صادق علیه السلام در اصول کافی

حدیث جُنود عقل و جهل حدیثی اخلاقی از امام صادق(ع) است. در این حدیث که به روایت سماعة بن مهران آمده، امام صادق(ع) در جمعی از دوستان خود ضمن تشریح چگونگی آفرینش عقل و جهل برای هر کدام از عقل و جهل ۷۵ لشکر ذکر می‌کند که در برگیرنده بسیاری از فضائل و رذائل اخلاقی است. برخی مانند ملاصدرا، ملا صالح مازندرانی و امام خمینی حدیث را شرح کرده‌اند.

وب سایت خبری و فرهنگی صالحون | خبری | تفریحی | شخصی | مذهبی