شما اینجا هستید
یادداشت » سفینه النجاه

گر صد بار توبه شکستی بازا ، یعنی بازآی نه بازی کن ،

مگر کسی بدون حسین آدم می شود تا بازی های کودکانه را رها کند ، مگر بدون حسین این دل ما دل می شود تا فکر بازگشت کند ؟

آنجاست که می گوید اگر گناهکاری راه چاره فقط حب حسین است ، اصلا حسین را دوست بدار و دوست واقعی او باش و دلت برای او بتپد ، بعدش گناه کن !

چون حسین نمی گذارد اضافه تر گناه کنی و بر می گردی . حس برگشت به خدا در تو ایجاد می شود و آنگاه این حدیث وجودت را به لرزه در می آورد :


ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه