شما اینجا هستید
دین و مذهب » « جنود عقل و جهل »

صوت ها

جلسه اول- دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۲۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه اول- دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۸ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم- دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۲ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم- دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۷ مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۷ مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه پنجم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۲۷ مگابایت دانلود فایل
جلسه پنجم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۸ مگابایت دانلود فایل
جلسه ششم- دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه ششم- دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۲ مگابایت دانلود فایل
جلسه هفتم- دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۱ مگابایت دانلود فایل
جلسه هفتم- دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۲ مگابایت دانلود فایل
جلسه هشتم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۲ مگابایت دانلود فایل
جلسه هشتم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه نهم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه نهم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۲ مگابایت دانلود فایل
جلسه دهم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه دهم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه یازدهم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۲ مگابایت دانلود فایل
جلسه یازدهم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوازدهم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۵ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوازدهم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه سیزدهم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۸ مگابایت دانلود فایل
جلسه سیزدهم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۱ مگابایت دانلود فایل
جلسه چهاردهم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۳ مگابایت دانلود فایل
جلسه چهاردهم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه پانزدهم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۶ مگابایت دانلود فایل
جلسه پانزدهم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۰ مگابایت دانلود فایل

 

ویدئو ها

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت HD720 – حجم ۵۸۴ مگابایت

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۸۶ مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720 – حجم ۴۵۸ مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۹۵ مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720 – حجم ۴۷۶ مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۲۳۲ مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهارم – دانلود تصویری با کیفیت HD720 – حجم ۴۳۴ مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهارم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۸۳مگابایت

دانلود فایل

جلسه پنجم- دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۲۵ مگابایت(به علت مشکل فنی فایل تصویری کامل موجود نمی‌باشد)

دانلود فایل

جلسه ششم- دانلود تصویری با کیفیت HD720 – حجم ۳۷۲ مگابایت(به علت مشکل فنی فایل تصویری کامل موجود نمی‌باشد)

دانلود فایل

جلسه ششم- دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰ – حجم ۱۶۲ مگابایت(به علت مشکل فنی فایل تصویری کامل موجود نمی‌باشد)

دانلود فایل

جلسه هفتم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۷۶ مگابایت

دانلود فایل

جلسه هفتم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۳۲ مگابایت

دانلود فایل

جلسه هشتم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۲۴ مگابایت

دانلود فایل

جلسه هشتم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۱۷ مگابایت

دانلود فایل

جلسه نهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۴۷ مگابایت

دانلود فایل

جلسه نهم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۴۸ مگابایت

دانلود فایل

جلسه دهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۲۴ مگابایت

دانلود فایل

جلسه دهم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۱۳ مگابایت

دانلود فایل

جلسه یازدهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۲۳ مگابایت

دانلود فایل

جلسه یازدهم- دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۱۸ مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوازدهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۷۰ مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوازدهم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۴۵ مگابایت

دانلود فایل

جلسه سیزدهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۰۵ مگابایت

دانلود فایل

جلسه سیزدهم- دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۶۲ مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهاردهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۹۷ مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهاردهم- دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۳۵ مگابایت

دانلود فایل

جلسه پانزدهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۴۰۲ مگابایت

دانلود فایل

جلسه پانزدهم- دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۳۹ مگابایت

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

وب سایت خبری و فرهنگی صالحون | خبری | تفریحی | شخصی | مذهبی